Akta

Karta obserwacji ucznia 2021

oceny roczne klasa IV

oceny roczne klasa V

oceny roczne klasa VI

oceny roczne klasa VII

oceny roczne klasa VIII

oceny roczne klasa I BR

oceny roczne klasa II BR

oceny roczne klasa III BR

procedura przedłużenia okresu nauki

spotkania zespołu klasowego

konspekt lekcji

plan pracy zespołu klasowego

spotkania z rodzicami 

sprawdź czy posiadasz kwalifikacje…

link do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół od 1 września 2017r.

link do Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy progr… (z 2017)

link do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – (z 2012)

link do Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy progr… (z 2012)

procedura wydłużenia etapu edukacyjnego – pobierz

śródroczna karta klasyfikacji ( lekka niepełnosprawność) – pobierz

śródroczna karta klasyfikacji ( umiarkowana niepełnosprawność ) – pobierz

roczna karta klasyfikacji ( lekka niepełnosprawność) – pobierz

roczna karta klasyfikacji ( umiarkowana niepełnosprawność) – pobierz

karta obserwacji I etap edukacyjny (kl I-III) – pobierz

karta obserwacji II etap edukacyjny (kl IV-VIII) – pobierz

karta obserwacji SPDP – pobierz

sprawozdanie z przedsięwzięć: uroczystości, imprez, zawodów, konkursów (tabela) – pobierz