Akta

karta obserwacji uniwersalna 2020

oceny roczne klasa IV

oceny roczne klasa V

oceny roczne klasa VI

oceny roczne klasa VII

oceny roczne klasa VIII

oceny roczne klasa I BR

oceny roczne klasa II BR

oceny roczne klasa III BR

karta obserwacji I-III lekko 2020

karta obserwacji I-III zrkre 2020 

karta obserwacji I-III zrkom 2020

karta obserwacji I-III wychowanie fizyczne 2020

karta obserwacji I-III funkcjonowanie 2020

karta obserwacji IV-VIII zrkre 2020

karta obserwacji IV-VIII zrkom 2020

karta obserwacji IV-VIII wychowanie fizyczne 2020

karta obserwacji IV-VIII funkcjonowanie 2020

karta obserwacji SPDP zrkom 2020

karta obserwacji SPDP zkkre 2020

karta obserwacji SPDP wychowanie fizyczne 2020

karta obserwacji SPDP przysp do pracy 2020

karta obserwacji SPDP funkcjonowanie 2020

procedura przedłużenia okresu nauki

spotkania zespołu klasowego

konspekt lekcji

plan pracy zespołu klasowego

spotkania z rodzicami 

sprawdź czy posiadasz kwalifikacje…

link do Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół od 1 września 2017r.

link do Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy progr… (z 2017)

link do rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół – (z 2012)

link do Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy progr… (z 2012)

procedura wydłużenia etapu edukacyjnego – pobierz

śródroczna karta klasyfikacji ( lekka niepełnosprawność) – pobierz

śródroczna karta klasyfikacji ( umiarkowana niepełnosprawność ) – pobierz

roczna karta klasyfikacji ( lekka niepełnosprawność) – pobierz

roczna karta klasyfikacji ( umiarkowana niepełnosprawność) – pobierz

karta obserwacji I etap edukacyjny (kl I-III) – pobierz

karta obserwacji II etap edukacyjny (kl IV-VIII) – pobierz

karta obserwacji SPDP – pobierz

sprawozdanie z przedsięwzięć: uroczystości, imprez, zawodów, konkursów (tabela) – pobierz