Projekt -II edycja „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze …”

Od 1 października 2012 roku w szkole ruszyła II edycja projektu „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim”.

Kierownikiem projektu jest pani Beata Bocian.

W ramach projektu, którego beneficjentami jest młodzież po 15 roku życia, przeprowadzono szereg zajęć i przedsięwzięć o charakterze terapeutycznym.

W projekcie biorą udział specjaliści w swoich dziedzinach, psycholog – pani Jolanta Jagiełło, logopeda – pani Teresa Wrzosek, rehabilitant – pani Małgorzata Karakula oraz pani Anna Wilczyńska – zajęcia terapeutyczne z hipoterapii.

Objętych zajęciami jest 52 osoby 24 dziewczęta i 28 chłopców. Większość posiada zalecenia do prowadzenia  zajęć specjalistycznych wynikające ze stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzeń.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo z podziałem na dziewczęta i chłopców. W ramach projektu, który potrwa do 21 marca 2013 roku, szkoła wzbogaciła się o nowe pomieszczenia do zajęć specjalistycznych, zakupiono sprzęt wspomagający rehabilitację oraz nowoczesne, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe do zajęć z logopedii.

 

Data zakończenia projektu: 31 marca 2013 roku.