Kadra

Nauczyciele i pracownicy szkoły.
Kadra nauczycielska:

Beata Biernat - nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Zespołu   
Agnieszka Piekut - nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor
Waldemar Prokopczuk - nauczyciel dyplomowany
Wanda Buzuk - nauczyciel dyplomowany
Małgorzata Dąbrowiecka - nauczyciel dyplomowany
Grażyna Jarosz - nauczyciel dyplomowany
Jolanta Jówko - nauczyciel dyplomowany
Marta Kosieradzka - nauczyciel dyplomowany
Renata Krasowska - nauczyciel dyplomowany
Renata Skwierczyńska - nauczyciel mianowany
Marta Łach-Woźniak - nauczyciel dyplomowany
Grzegorz Nowotniak - nauczyciel dyplomowany
Aneta Nowotniak - nauczyciel dyplomowany
Grażyna Mirkiewicz - nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Piekut - nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Pietrzykowska - nauczyciel dyplomowany
Anna Pietrzykowska - nauczyciel dyplomowany
Sylwia Podniesińska - nauczyciel dyplomowany
Beata Postek - nauczyciel dyplomowany
Dorota Prokopczuk - nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Protasiewicz - nauczyciel dyplomowany
Ignacy Ratyński - nauczyciel dyplomowany
Barbara Rozbicka - nauczyciel dyplomowany
Anita Rurarz-Olędzka - nauczyciel mianowany
Urszula Sarnecka - nauczyciel dyplomowany
Joanna Sawicka - nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Sobiczewska - nauczyciel dyplomowany
Anna Sikorska - nauczyciel dyplomowany
Izabela Szymańska - nauczyciel dyplomowany
Janina Tokarska - nauczyciel dyplomowany
Barbara Tokarska -nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Turos - nauczyciel dyplomowany
Katarzyna Zalewska -nauczyciel dyplomowany, 
Tomasz Zalewski - nauczyciel dyplomowany
Beata Stankiewicz - nauczyciel mianowany
Magdalena Sawicka - nauczyciel dyplomowany
Dariusz Cybul - nauczyciel dyplomowany
Olga Bielarska - nauczyciel dyplomowany, psycholog
Marzena Nowak - nauczyciel dyplomowany
Agnieszka Raszuk - nauczyciel dyplomowany, pedagog
Przemysław Mroczkowski - nauczyciel dyplomowany
Maria Goworek - nauczyciel dyplomowany
Paulina Kiczko-Kamut – nauczyciel kontraktowy
Edyta Wojewódzka- nauczyciel kontraktowy
Mariola Stolarczuk – nauczyciel mianowany
Magdalena Wyczółkowska-nauczyciel dyplomowany
Strzała Mirosława – nauczyciel dyplomowany
Monika Jagiełło – nauczyciel dyplomowany
Jolanta Cudziło-Abramczuk-nauczyciel dyplomowany
Emilia Tararuj - nauczyciel kontraktowy
Marcin Zacharuk - nauczyciel kontraktowy
Magdalena Skłodowska - nauczyciel kontraktowy
Lena Chibowska - nauczyciel kontraktowy