Projekty

Projekty Unijne realizowane przez szkołę:

 

„Szansa na nowe jutro”(01.02.2011-31.07.2011);

„Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – I  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II „(01.06.2012-31.11.2012);

„Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – II w Zespole Szkół im. Jana Pawła II”(01.10.2012-31.03.2013).