Projekt „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze…”

 

 

Data rozpoczęcia projektu: 01 czerwca 2012 roku.

Ruszył projekt „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim”. Trwa nabór do projektu. W projekcie mogą uczestniczyć wychowankowie, którzy ukończyli 15 rok życia. Beneficjentami będą uczniowie i wychowankowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Po zebraniu z rodzicami ustalono wspólnie, że zgłoszenia do udziału w projekcie zostaną dokonane zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. W zależności od stopnia niepełnosprawności oraz typu schorzeń, wychowankowie skorzystają z szeregu zajęć specjalistycznych prowadzonych przez fachowców, specjalistów, rehabilitantów i terapeutów.

W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie z panią Murawską – psycholog, która przybliżyła uczestnikom problematykę spotkań grupowych i indywidualnych, oraz zapoznała z harmonogramem tych zajęć.

W dniu 4 lipca 2012 roku w ramach profilaktyki rozpoczął się cykl spotkań z seksuologiem. Problemy dojrzewania i seksualności uczestników projektu rozwiązuje Pani Jolanta Jagiełło. Oprócz uczniów ze spotkań indywidualnych korzystają także rodzice.

W ramach projektu „Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim” wychowankowie z anszej szkoły biorą udział w zajeciach specjalistycznych. Podczas ćwiczeń realizujemy zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniach, oraz zalecenia lekarskie związane z niepełnosprawnościami wychowanków. Praca rehabilitacyjna przebiega we współpracy z rodzicami.

W ramach projektu unijnego uczniowie wraz z rodzicami skorzystali z oferty zajęć specjalistycznych z hipoterapii. Uśmiechnięte twarze świadczą o zadowoleniu jednych i drugich.

Krótki fotoreportaż z zajęć poniżej:

Data zakończenia projektu: 31 października 2012 roku.