Pracownia „Montessori”

Jedna z sal lekcyjnych przystosowana jest do pracy „Metodą Montessori” .Wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne odbyło się dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.