Gimnastyka korekcyjna

Uczniowie z wadami postawy zakwalifikowani na ćwiczenia z zakreu gimnastyki korekcyjnej mają do dyspozycji dobrze wyposażoną salę do ćwiczeń i fachowe wskazówki do ćwiczeń ze strony nauczycieli.