Sala doświadczania świata

We współpracy z PFRON-em oraz przy współfinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim w szkole powstała „Sala doświadczania świata”. W sali znajdują się nowoczesne urządzenia wspomagające rehabilitację wychowanków głęboko niepełnosprawnych.
 Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z grupą prowadzone są codziennie od godziny 8.00 do 12.00.