Władze Stowarzyszenia „Słoneczko”

Prezes Stowarzyszenia : Agnieszka Piekut

Wiceprezes Stowarzyszenia : Beata Biernat

Skarbnik Stowarzyszenia : Katarzyna Zalewska