Odbiór świadectw – 26 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim zaprasza po odbiór świadectw Uczniów i ich  Rodziców ( Prawnych Opiekunów ) w piątek – 26 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 do  kancelarii szkoły.

Przy odbiorze prosimy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, chroniąc usta i nos maseczką ochronną, zachowując bezpieczną odległość. Po odbiór świadectw można będzie zgłosić się również w późniejszym terminie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru i godziny.

Przy ustalaniu tych zasad Dyrektor Zespołu kierował się aktualnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).