Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

We wtorek, 23 czerwca 2020r. ,odbędzie się egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Kucharz (512001) – kwalifikacja TG-07. Uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 9.00. Egzamin pisemny w formie papierowej rozpocznie się o godzinie 10.00.

Egzamin praktyczny w zawodzie Kucharz (512001)- dla kwalifikacji T-06 oraz TG-07, odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020r. w Małkini o godzinie 8.00. Prosimy o stawienie się w miejscu egzaminu o godzinie 7.30.Na egzamin praktyczny zabieramy ze sobą: książeczkę zdrowia, fartuch, czepek, rękawiczki ochronne i maseczkę chroniącą usta i nos. Powodzenia.