Konkurs plastyczny z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Ponad 3 tysiące prac z ponad 700 szkół w całej Polsce! Rysowane, malowane, wypalane w drewnie, robione z tektury, modeliny i wielu innych materiałów. To efekt ogłoszonego przez Rzecznika Praw Dziecka konkursu plastycznego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

Naszą Szkołę reprezentowała Kamila Kazimierczuk, pracę wykonała pod opieką Pani Magdaleny Skłodowskiej na zajęciach z arteterapii.

Praca Kamili Kazimierczuk – laureatki konkursu w kategorii 4.

Kategoria czwarta (szkoły specjalne)

Zwycięzca:

David Kotlarz, kl. IV Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu

Laureaci:

Kamila Kazimierczuk, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim Adam Bąk, kl. I, SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku

Wyróżnienia I stopnia:

Kacper Ziemnik, kl. III Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu Wojtek Musiał, kl. II Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie

Wyróżnienia II stopnia:

Kamil Ogórek, kl. VII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi w Chełmcu Natalia Strusińska i Alan Orzechowski, kl. III Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 243 w Warszawie

Zestawy nagród:

– dla zwycięzców: iPad, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłka;– dla laureatów: czytnik e-booków, głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, power bank, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłka;– za wyróżnienia I stopnia: głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodowe, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłka;– za wyróżnienia II stopnia: słuchawki bezprzewodowe, plecak, piórnik z wyposażeniem, piłka.

Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim otrzymali nagrodę za zajęcie II miejsca w Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2020.
Serdecznie gratulujemy dzieciom reprezentującym naszą szkołę i ich opiekunom.

Szkoła Pamięta

„Gdy gaśnie pamięć ludzka,
Dalej mówią kamienie.”
Prymas Polski, kardynał – Stefan Wyszyński


Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim włączył się w kolejną edycję akcji MEN „ Szkoła pamięta”. Przedsięwzięcie miało na celu upamiętnienie bohatera narodowego, szczególnie bliskiego naszej małej ojczyźnie, ks. Stanisława Brzóski. W ramach akcji uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli przygotowali wystawkę w bibliotece szkolnej, poświęconą wielkiemu Polakowi, ks. Stanisławowi Brzósce, który oddał swoje życie w walce o wolność naszej ojczyzny. Uczniowie mieli również możliwość obejrzenia filmu dokumentalnego pt. „ Ostatni partyzant powstania styczniowego. Ks. Stanisław Brzóska”( film produkcji TVP SA oddział w Lublinie dla TVP Historia).

Konkurs piosenki

Konkurs piosenki patriotyczo-religijnej w Siemiatyczach.
Uczennice naszej szkoły po raz kolejny wzięły udzial w konkursie pt. „Śpiewajmy Panu” organizowanym przez KSM diecezji drohicznskiej. Na potrzeby konkursu: Ewa, Kinga i Klaudia zaśpiewały piosenkę pt. „Idę sobie” . Już samo nagranie klipu zrobiło na naszych uczennicach dużo pozytywnych emocji. Tu nie chodzi o nagrodę, ale o Wasz głos który pozwoli nam poczuć się, że wszyscy jesteśmy równi. Zbieramy lajki na „You Tube”, gdyż wśród wszystkich wspaniałych wykonawców wasze polubienie na stronie dodadzą naszym dzieciom siły i wiary w ich możliwości.
https://youtu.be/TH03jeoK-Z4

Żywa lekcja historii

W dniu 1 października 2020 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w „żywej lekcji historii” zorganizowanej przy Zespole Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Na wystawie zatytułowanej „Polskie drogi do niepodległości” dotyczącej wojny polsko-bolszewickiej uczniowie obejrzeli między innymi wystawę broni, szpital polowy, obozowisko polskiej armii z 1920 roku. To była bardzo interesująca lekcja.

Powiatowy Informator Prawny 2020

W „Menu„, po lewej stronie, umieszczony został odnośnik „POWIATOWY INFORMATOR PRAWNY” do przykładowych Poradników Prawnych, które zamieszczono w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Nieodpłatne Poradnictwo Prawne w formie Powiatowego Informatora Prawnego 2020 to sokołowski projekt, który skierowany jest do wszystkich. Po zapoznaniu się z ulotką, można przejść do interesującej nas tematyki z zakresu prawa w jego różnych obszarach ( prawo rodzinne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych).

Przetwarzanie danych osobowych…

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z panującą pandemią koronowirusa

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
reprezentowany przez dyrektora, ul. Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) RODO. Dane osób odwiedzających będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 1 lit. g) i i) RODO.Celem przetwarzania jest ochrona życia i zdrowia uczniów
oraz pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, a także podjęcie czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

4. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom lub instytucjom. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być w szczególności służby inspekcji sanitarnej.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane nie dłużej niż przez czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wstępu do placówki.
9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.