Dietetyk Radzi

17 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z dietetykiem, Panią Pauliną Wałachowską – Steć. Pani dietetyk rozpoczęła spotkanie od zapoznania uczniów z zagadnieniami zdrowego odżywiania. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe, na których uczniowie, pod czujnym okiem Pani dietetyk oraz nauczycieli, przygotowywali dwa rodzaje koktajli. Smaczne i zdrowe napoje powstawały z owoców, warzyw i nasion. Oczekiwanym efektem spotkania była wspólna degustacja kolorowych koktajli, które wszystkim bardzo smakowały. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności nabyte podczas spotkania będą wykorzystywane do samodzielnego przygotowywania zdrowych i smacznych koktajli w domu i szkole.

Wykonujemy bombki sami

W dniach 9-13 grudnia 2019 r. odbyły się warsztaty z wykonywania bombek bożonarodzeniowych. Poprowadziła je mama jednej z naszych uczennic Pani Katarzyna Karpińska. Wykonywanie bombek sprawiło uczniom wiele radości i satysfakcji. Dziękujemy za ciekawe warsztaty, za podzielenie się swoim doświadczeniem, talentem i pasją. Zapraszamy kolejnych Rodziców do dzielenia się z nami swoimi pasjami i zainteresowaniami.

Seminarium edukacyjne

W dniu 11 czerwca 2019 roku odbyło się pierwsze Seminarium Edukacyjne Jestem aktywny lokalnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Powiatu Sokołowskiego. Organizatorami spotkania były: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim i Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim. Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaskim – ul. Oleksiaka Wichury 3.
Tematyka zorganizowanego seminarium była zgodna z podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 – Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym: Elżbiety Sadowskiej – starosty sokołowskiego oraz prof. dr hab. Tamary Zacharuk rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, które zaszczyciły nas swoją obecnością.
Seminarium Jestem aktywny lokalnie miało na celu zapoznanie uczniów z lokalnym rynkiem pracy oraz wymaganiami pracodawców.
Seminarium skierowane było do uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy byli głównymi uczestnikami spotkania oraz ich opiekunów – doradców zawodowych pracujących w szkołach bezpośrednio z uczniami, pedagogów, psychologów i wychowawców. Do udziału w spotkaniu zaproszono 5-osobowe zespoły uczniów z następujących szkół:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim
Liceum Salezjańskie w Sokołowie Podlaskim
Zespół Szkół Nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim
Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim
Zespół Szkół w Kosowie Lackim

Wypowiedzi pracodawców i uczniów wskazują na potrzebę organizowania tego rodzaju spotkań. Każdemu z uczestników warsztatów, oprócz gratulacji w zaangażowanie i włożony trud w wykonane zadania, został uroczyście wręczony Certyfikat uczestnictwa w Seminarium.

Spotkanie psychoedukacyjne

W dniu 04 kwietnia br. odbyło się spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców uczniów naszej szkoły na temat: SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. Spotkanie prowadziła Pani dr Beata Bocian-Waszkiewicz – dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim, pedagog, socjoterapeuta, seksuolog. Pani dyrektor podkreśliła, iż seksualność jest naturalną biologiczną potrzebą każdego człowieka a edukacja seksualna osób
z niepełnosprawnością intelektualną w zasadzie polega na tym samym, co edukacja seksualna osób sprawnych intelektualnie.(…) osoby z niepełnosprawnością intelektualną w swoim codziennym funkcjonowaniu są często narażone na różne trudne sytuacje dotyczące rozwoju seksualnego. Dlatego w ich przypadku szczególnie ważny jest aspekt dobrze prowadzonej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna to uczenie relacji i bycia z drugą osobą w taki sposób, który nie narusza jej intymności. Uczy też wyrażania własnych emocji w sposób społecznie akceptowalny oraz stawiania granic swoich i nieprzekraczania cudzych.
Pani dyrektor omówiła podstawowe zagadnienia z zakresu edukacji seksualnej oraz wyjaśniła najczęściej powielane stereotypowe poglądy na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Rodzice mieli możliwość bezpośredniej rozmowy, wyjaśnienia ważnych dla nich zachowań seksualnych dziecka. W opinii rodziców jest duża potrzeba tego rodzaju zajęć z ich dziećmi. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci – Pani dyrektor Beata Biernat już zaczęła w ramach współpracy z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna organizować potrzebną pomoc.

Kocham i reaguję…depresja u dzieci.

W dniu 28.11.2017 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla Rodziców na temat: Kocham i reaguję – wspieranie dzieci z depresją na podstawie Programu szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży Narodowego Programu Zdrowia. Zajęcia prowadziły p. Olga Bielarska – psycholog oraz p. Katarzyna Zalewska – pedagog szkolny. Rodzice w wyniku przeprowadzonych zajęć dowiedzieli się o przyczynach i objawach depresji, czynnikach chroniących dzieci przed tą chorobą oraz o możliwościach pomocy swoim dzieciom. Podczas spotkania zostały przedstawione także uaktualnione „Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją”, co spotkało się z dużym zainteresowaniem Rodziców. Wszystkim Uczestnikom spotkania dziękujemy za aktywny udział! Wiemy, iż warsztaty przyczynią się do jeszcze lepszego wsparcia i ochrony naszych podopiecznych.

Bezpieczna droga do szkoły !

W czwartek, 26 września 2017 roku, spotkaliśmy się w świetlicy szkolnej by przypomnieć zasady ruchu drogowego. Naszymi nauczycielami tego dnia byli Panowie Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim. Dzięki nim możemy czuć się bezpieczniej w drodze do szkoły.

Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz przeszkolenie naszych Uczniów.

Spotkanie z dietetykiem

Drugiego czerwca, w czwartek, Rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia. Spotkanie ze specjalistą – panią dietetyk Anną Zwoleńską z Jasła zorganizowano ze względu na zgłoszone przez rodziców zainteresowanie tematyką żywienia. Żywienie osób niepełnosprawnych to temat bardzo ważny, rodzice dzieci wymagających specjalnego żywienia, dzieci będących na dietach, uczulonych lub wrażliwych na różnego rodzaju produkty, z zaciekawieniem wysłuchali pogadanki. Spotkanie było bardzo potrzebne, padło wiele pytań, pani dietetyk wyjaśniła zasady dobrego żywienia, zwróciła uwagę na decydujący wpływ diety na zachowanie dzieci.

Spotkanie z psychodietetykiem

W środę, 09.12.2015 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie psychoedukacyjne z psychodietetykiem panią Martą Lenart. Skierowane było do rodziców uczniów szkoły oraz rodziców uczestników wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dla nauczycieli. Temat spotkania warsztatowego „Świadome odżywianie i jego wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne dziecka” wzbudził zainteresowanie. Pani Lenart, która jest również psychologiem i oligofrenopedagogiem, w interesujący sposób przedstawiła najnowsze, światowe trendy w żywieniu w połączeniu z potrzebami żywieniowymi dzieci z problemami rozwojowymi, w tym z Zespołem Downa i Autyzmem. Rodzice uczestniczacy w spotkaniu chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, zadawali pytania prowadzącej, a nawet robili notatki. Spotkanie z psychodietetykiem było jednym z cyklicznie organizowanych dla rodziców i nauczycieli warsztatów ze specjalistami.