Spotkanie z psychodietetykiem

W środę, 09.12.2015 r., w naszej szkole odbyło się spotkanie psychoedukacyjne z psychodietetykiem panią Martą Lenart. Skierowane było do rodziców uczniów szkoły oraz rodziców uczestników wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dla nauczycieli. Temat spotkania warsztatowego „Świadome odżywianie i jego wpływ na funkcjonowanie psychofizyczne dziecka” wzbudził zainteresowanie. Pani Lenart, która jest również psychologiem i oligofrenopedagogiem, w interesujący sposób przedstawiła najnowsze, światowe trendy w żywieniu w połączeniu z potrzebami żywieniowymi dzieci z problemami rozwojowymi, w tym z Zespołem Downa i Autyzmem. Rodzice uczestniczacy w spotkaniu chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, zadawali pytania prowadzącej, a nawet robili notatki. Spotkanie z psychodietetykiem było jednym z cyklicznie organizowanych dla rodziców i nauczycieli warsztatów ze specjalistami.