Spotkanie z dietetykiem

Drugiego czerwca, w czwartek, Rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat zdrowego żywienia. Spotkanie ze specjalistą – panią dietetyk Anną Zwoleńską z Jasła zorganizowano ze względu na zgłoszone przez rodziców zainteresowanie tematyką żywienia. Żywienie osób niepełnosprawnych to temat bardzo ważny, rodzice dzieci wymagających specjalnego żywienia, dzieci będących na dietach, uczulonych lub wrażliwych na różnego rodzaju produkty, z zaciekawieniem wysłuchali pogadanki. Spotkanie było bardzo potrzebne, padło wiele pytań, pani dietetyk wyjaśniła zasady dobrego żywienia, zwróciła uwagę na decydujący wpływ diety na zachowanie dzieci.