Hortiterapia w szkole

Ogrodolecznictwo (hortiterapia) wspomaga i urozmaica oddziaływania terapeutyczne stosowane w szkole. Ogród Multisensoryczny, który powstał w ramach projektu „Mały ogród wielkich możliwości” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Warszawie już działa i przynosi radość i pożytek dzieciom i młodzieży naszej szkoły i nie tylko. Wycieczki, które odwiedzają nas licznie też z niego korzystają. Pani A.Pietrzykowska, nauczyciel biologii, jest naszą przewodniczką merytoryczną, a także „opiekunką ogrodu”. Dzieci chętnie podejmują pracę w naszym ogrodzie czerpiąc radość, satysfakcję, przyjemność, a przy okazji uczą się odpowiedzialności za powierzone im pod opiekę rośliny. Przyjemne łączymy z pożytecznym: aktywny wypoczynek, lekcje biologii, ekologia, ruch na świeżym powietrzu, odstresowanie, wyciszenie, zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz  praktyka w przysposabianiu do pracy.  Fotorelację przygotowała Pani Anna Pietrzykowska.

W naszym pięknym ogrodzie

Pierwsze porządki jesienne w „nowym ogrodzie” wokół szkoły: widać na twarzach radość z dobrze wykonanej pracy, ze wspólnych porządków, z czasu spędzonego na świeżym powietrzu. Wspólna troska o piękny wygląd obejścia, nauka i zabawa przy pielęgnacji roślin – „hortiterapia” dla uczniów i wychowanków naszej szkoły, to kolejne specjalistyczne oddziaływania w ramach oferty szkoły. Wszystko wykonywane jest pod okiem nauczyciela przyrody i biologii,  z dużą chęcią i satysfakcją. Praca uszlachetnia, uspokaja, daje radość i pozwala na pielęgnowanie właściwych relacji z rówieśnikami. Obcowanie z naturą jest pomocne w kształtowaniu charakterów i postaw dzieci i młodzieży.

Już nie możemy się doczekać jak pięknie tu będzie wiosną!

Projekt gimnazjalny

Projekt gimnazjalny „ Środowisko ponad wszystko”.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie kl. II- III Gimnazjum zrealizowali 10 godzin dydaktycznych w ramach projektu edukacyjnego „ Środowisko ponad wszystko”. Celem zajęć było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zwieńczeniem projektu było wykonanie makiety lasu z wykorzystaniem materiałów pozyskanych przez uczniów.
Anna Pietrzykowska

„W zgodzie z naturą” Program Edukacji Ekologicznej w szkołach Powiatu Sokołowskiego.

W minionym roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do projektu „W zgodzie z naturą”!

Celem głównym projektu było kształtowanie postawy proekologicznej przez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej ucznia. Stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska.
Zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekologicznej odbywały się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II we wszystkich typach szkół – podstawowej, gimnazjum, zawodowej i przysposabiającej do pracy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych wzbogaconych o bogatą paletę pomocy dydaktycznych podnoszących efektywność prowadzonych działań. Zajęcia teoretyczne poparte były przez szereg działań praktycznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, recyklingiem na terenie placówki. Odbyły się  zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, wycieczki edukacyjne. Cześć zadań w ramach projektu realizowano we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, a także Nadleśnictwem Sokołów w Sokołowie Podlaskim. Koordynatorem programu była Pani Anna Pietrzykowska,  nauczyciel przyrody, biologii oraz inni nauczyciele – funkcjonowania w środowisku, przysposobienia do pracy, którzy zaangażowani byli i wspierali realizację projektu. Projekt wspomagany był również  przez pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Akwarium w szkole podstawowej.

Akwarium z klasą to nowatorski program stworzony dla szkół podstawowych na terenie całej Polski przez Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. właściciela marki Tetra.
Program polega na prezentacji zakładania i opieki nad akwarium w szkole podczas jednej godziny lekcyjnej (45min.). Lekcja pokazowa jest prowadzona przez profesjonalnego akwarystę i ma charakter interaktywny – dzieci biorą czynny udział w aranżacji zbiornika.
Celem programu „Akwarium z klasą” jest wzbudzenie zainteresowania akwarystyką u dzieci w wieku szkolnym (klasy III-VI), rozwijanie wyobraźni dzięki codziennej obserwacji podwodnego świata, nauka odpowiedzialności oraz systematyczności. Akwarium to także doskonała pomoc dydaktyczna, którą można wykorzystać podczas lekcji przyrody.Pani Anna Pietrzykowska-nauczyciel przyrody, wraz z uczniami szkoły podstawowej nadzorowała zakładanie akwarium przez doświadczonych akwarystów. Uczniowie przejęli opiekę nad rybkami, nadali rybkom imiona. Podczas lekcji przyrody i innych zajęć będą uczyć się opiekować rybkami.

no images were found

Miejski Konkurs Ekologiczno-Plastyczny „Mój ogródek”

” Mój Ogródek „ – pod takim tytułem  odbył się konkurs, którego organizatorem byli Burmistrz Miasta Sokołów Podlsaki i Sokołowski Ośrodek Kultury. Nasi uczniowie, pod opieką p. Agnieszki Piekut, p. Barbary Rozbickiej, p. Urszuli Sarneckiej, przygotowali i zgłosili swoje prace konkursowe. W dniu 14 listopada zostały wręczone nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Krystian Poławski, Marcin Badura, Agnieszka Wojtan, Grzegorz Boruta i Paulina Kazimierczuk reprezentowali naszą szkołę.Wszyscy otrzymali dyplomy za udział i drobne upominki, a praca  Pauliny Kazimierczuk otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy uczniom i opiekunom.

Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Sokołów

Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Sokołów o powierzchni 1,65 ha został zbudowany  z myślą o dzieciach i młodzieży szkolnej. Lekcje prowadzone w kontakcie z przyrodą, z ciekawymi pomocami dydaktycznymi umożliwiają przyswajanie wiedzy o lesie i leśnictwie w sposób atrakcyjny. Młodzież może poznać gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Uczniowie, na ścieżce edukacyjnej, w formie gier i zabaw interaktywnych, prowadzenia badań i doświadczeń, zwiedzania ekspozycji przyrodniczych i dendrologicznych, uczą się jak obcować z naturą. Niewątpliwą atrakcją są urządzenia zabawowe posiadające również funkcję edukacyjną. Park wyposażony został również w terenowe pracownie edukacyjne, pomost hydrologiczny oraz plac z ogniskiem. Uczniowie naszej szkoły sprawdzili możliwości i walory edukacyjno – rekreacyjne parku. Dziękujemy leśnikom za zaproszenie.

no images were found