Projekt gimnazjalny

Projekt gimnazjalny „ Środowisko ponad wszystko”.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie kl. II- III Gimnazjum zrealizowali 10 godzin dydaktycznych w ramach projektu edukacyjnego „ Środowisko ponad wszystko”. Celem zajęć było podniesienie poziomu wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Zwieńczeniem projektu było wykonanie makiety lasu z wykorzystaniem materiałów pozyskanych przez uczniów.
Anna Pietrzykowska