„W zgodzie z naturą” Program Edukacji Ekologicznej w szkołach Powiatu Sokołowskiego.

W minionym roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do projektu „W zgodzie z naturą”!

Celem głównym projektu było kształtowanie postawy proekologicznej przez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej ucznia. Stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska.
Zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekologicznej odbywały się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II we wszystkich typach szkół – podstawowej, gimnazjum, zawodowej i przysposabiającej do pracy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych wzbogaconych o bogatą paletę pomocy dydaktycznych podnoszących efektywność prowadzonych działań. Zajęcia teoretyczne poparte były przez szereg działań praktycznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, recyklingiem na terenie placówki. Odbyły się  zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, wycieczki edukacyjne. Cześć zadań w ramach projektu realizowano we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, a także Nadleśnictwem Sokołów w Sokołowie Podlaskim. Koordynatorem programu była Pani Anna Pietrzykowska,  nauczyciel przyrody, biologii oraz inni nauczyciele – funkcjonowania w środowisku, przysposobienia do pracy, którzy zaangażowani byli i wspierali realizację projektu. Projekt wspomagany był również  przez pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Sprzątanie Świata 2011

W piątek 23 września w naszej szkole odbyło się coroczne „Sprzątanie Świata„.

Akcja miała na celu utrwalenie nawyków szanowania otaczającej przyrody i środowiska naturalnego. W ramach akcji uczniowie posprzątali okolice szkoły, osiedla przy ulicy Gałczyńskiego, garaży przy „Ciepłowni” oraz okolic sklepu Gama.

Teraz jest tak, jak powinno być zawsze – czyli ” CZYSTO „.

Apel z okazji obchodów „Światowego Dnia Ziemi”

Segregacja odpadów.

W czwartek 5 maja 2011 r. w szkole odbył się apel związany z  obchodami „Światowego Dnia Ziemi„. Podczas apelu uczniowie naszej szkoły przedstawili krótkie scenki związane z segregacją odpadów i ochroną środowiska naturalnego. Omówiono najważniejsze sprawy związane z szanowaniem przyrody i własnego środowiska. Prezentacja multimedialna pomogła w zrozumieniu problemów związanych z ekologią.