Regionalny Przegląd Piosenki w Łosicach

W dniu 18.04.2024. uczennice: Klaudia Ciosek, Aleksandra Grzymała,  Kamila Kazimierczuk i  Dominika Stokowska pod opieką nauczycieli p. Grzegorz Nowotniaka i p. Doroty Prokopczuk wzięły udział w XXI Regionalnym Przeglądzie Piosenki. Organizatorami Przeglądu były placówki: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach i  Łosicki Dom Kultury. Celem imprezy była integracja środowisk twórczych dzieci i młodzieży o różnych sprawnościach, prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów szkół i placówek specjalnych, wyzwalanie inicjatyw artystycznych  w środowisku osób niepełnosprawnych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. Udział w Przeglądzie był dla naszych uczennic cennym doświadczeniem i dał im wiele satysfakcji i radości. Jesteśmy dumni z naszych artystek życząc im odwagi i dalszych okazji do rozwijania swoich talentów.