Kampania 19 Dni Przeciw Przemocy

W ramach Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży gościliśmy w naszej szkole funkcjonariuszy KPP w Sokołowie Podlaskim, którzy uświadomili dzieciom rodzaje przemocy oraz konsekwencje jej stosowania. Uczniowie wraz z opiekunami wykonali również prace plastyczne ilustrujące zjawisko przemocy, dzięki czemu mieli okazję podzielić się wiedzą z tego zakresu.