Szkoła do Hymnu


II Szkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej.
W dniu 10 listopada, w naszej Szkole miała miejsce druga edycja Szkolnego Festiwalu

Piosenki Patriotycznej. Wydarzenie miało na celu uczczenie ważnej daty w historii Polski poprzez muzyczną manifestację patriotyzmu. Nasi uczniowie, wraz z nauczycielami, oddali hołd tym, którzy walczyli o niepodległość naszej Ojczyzny. Festiwal stał się okazją do wyrażenia zaangażowania zarówno młodszych, jak i starszych uczniów, którzy z pasją przygotowywali się do wystąpień. Zaskakująca znajomość pieśni patriotycznych przez uczestników była dowodem na to, jak istotną rolę odgrywa edukacja patriotyczna w szkole. Nauczyciele również odegrali kluczową rolę, prezentując inspirujący przykład poprzez wykonanie utworu „Biały Krzyż” z repertuaru Czerwonych Gitar. Ich zaangażowanie nie tylko zmotywowało uczniów, ale także przypomniało o sile muzyki, jako narzędzia do przekazywania wartości patriotycznych. O godzinie 11.11 wszystkie klasy włączyły się w ogólnopolską akcję „Szkoła do Hymnu”, śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. To wzruszające wspólne wydarzenie podkreśliło jedność i dumę związane z byciem częścią wielkiej rodziny narodowej. Uczniowie uczestniczyli w uroczystości ubrani na galowo, co dodatkowo podkreśliło powagę chwili. Ich godne i patriotyczne zachowanie w trakcie obchodów 11 listopada wzbudziło dumę wśród wszystkich członków społeczności szkolnej. To, co wydarzyło się podczas Szkolnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej, to nie tylko artystyczne wydarzenie, ale również wyraz szacunku i pamięci dla tych, którzy poświęcili życie w walce o wolność Polski. Jesteśmy dumni z naszych uczniów za ich zaangażowanie w uczczenie tego ważnego dnia w sposób tak szlachetny i godny. Niewątpliwie ta inicjatywa stanie się tradycją, inspirującą kolejne pokolenia do pielęgnowania miłości do Ojczyzny.