Sprzątanie Świata

W dniach 17-19 września odbył się wielki finał ogólnopolskiej akcji.

Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska, której w tym roku przyświeca hasło “Myślę, więc nie śmiecę”. Jej celem jest edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Jak co roku nasi uczniowie pod kierunkiem pani Anny Pietrzykowskiej aktywnie włączyli się w działania ekologiczne, likwidując dzikie wysypiska śmieci w pobliżu naszej szkoły.

Udział w „Sprzątaniu świata” jest jednym z elementów działań proekologicznych na rzecz środowiska prowadzonych na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim.

Głównym celem tych działań jest aktywizowanie uczniów do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia i zaszczepienie w dzieciach wiary, że każde, nawet najdrobniejsze działanie na rzecz natury, powtarzane odpowiednio często ma szansę stać się realną zmianą na większą skalę.

Nasi uczniowie wiedzą o tym i dają dobry przykład nie tylko w dniu Sprzątania Świata, z czego niewątpliwie jesteśmy bardzo dumni.