Procedury bezpieczeństwa covid19

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, w porozumieniu z Organem Prowadzącym, na podstawie Rozporządzeń i rekomendacji MEN, biorąc pod uwagę uwagi inspektora BHP wprowadził w życie z dniem 22 maja 2020 r. procedury bezpieczeństwa, z którymi należy zapoznać się niezwłocznie. Treść procedur można pobrać poniżej:

1.Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa …

2.Procedury na wypadek podejrzenia zakażenia…