…kto chce – w(łączy) się…

Papież Franciszek zaapelował do wszystkich chrześcijan na świecie, by 25 marca o godzinie 12.00 wspólnie odmówili Modlitwę Pańską. Katolicy, prawosławni i protestanci połączą się we wspólnej modlitwie:

za zmarłych – by w pokoju spoczywali…., za chorych – by wyzdrowieli…, za zdrowych – by nie zachorowali…

Ojcze nasz,

któryś jest

w niebie,
święć się

imię Twoje,
przyjdź

królestwo Twoje,


bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj


i odpuść nam

nasze winy,

jako i my

odpuszczamy

naszym

winowajcom

i nie wódź

nas na

pokuszenie,

ale nas zbaw

ode złego.

Amen.

Zostańcie w domu ! To bardzo ważne.