E-katecheza

E-katecheza będzie odbywać się również zdalnie. Myśląc o takiej formie kształcenia należy pamiętać, że ma to być komunikacja dwukierunkowa. Chodzi o taką animację pracy, żeby można było uzyskać informacje zwrotne ze strony uczniów. Najprostsza forma to przesłanie uczniom np. pytań do udzielenia odpowiedzi, albo kart pracy do uzupełnienia. Taką formę mogą wspomóc przygotowane do podręczników materiały zawarte w zeszytach ćwiczeń. Zamieszczamy poniżej link do Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie gdzie można znaleźć potrzebne przykładowe materiały i informacje na temat realizacji treści programowych.