Rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego

Rozpoczęliśmy nowy Rok Szkolny 2017/18. Witamy serdecznie nowych uczniów, ich rodziców, wszystkich wychowanków oraz pracowników szkoły. To pierwszy rok zmian w oświacie. Uchwałą Rady Powiatu od 1 września 2017 roku w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II wchodzą: Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi, Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa Szkoła I Stopnia z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, kształcąca w zawodzie Kucharz.