Nowy Rok Szkolny – 2015/2016

  • Już wakacje się skończyły… znów „Dzień Dobry Szkoło” 🙂

We wtorek, 1 września 2015r. rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2015/2016.

O godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Salezjańskim – Parafia Św. Jana Bosko, po mszy o godzinie 9.00 zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego w świetlicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

„W zgodzie z naturą” Program Edukacji Ekologicznej w szkołach Powiatu Sokołowskiego.

W minionym roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do projektu „W zgodzie z naturą”!

Celem głównym projektu było kształtowanie postawy proekologicznej przez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej ucznia. Stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska.
Zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekologicznej odbywały się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II we wszystkich typach szkół – podstawowej, gimnazjum, zawodowej i przysposabiającej do pracy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych wzbogaconych o bogatą paletę pomocy dydaktycznych podnoszących efektywność prowadzonych działań. Zajęcia teoretyczne poparte były przez szereg działań praktycznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, recyklingiem na terenie placówki. Odbyły się  zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, wycieczki edukacyjne. Cześć zadań w ramach projektu realizowano we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, a także Nadleśnictwem Sokołów w Sokołowie Podlaskim. Koordynatorem programu była Pani Anna Pietrzykowska,  nauczyciel przyrody, biologii oraz inni nauczyciele – funkcjonowania w środowisku, przysposobienia do pracy, którzy zaangażowani byli i wspierali realizację projektu. Projekt wspomagany był również  przez pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

„Bezpieczeństwo i rozwaga…” Ogólnopolski konkurs plastyczny

We wtorek, 23 czerwca 2015 roku, odbyło się podsumowanie XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ” Bezpieczeństwo i rozwaga – tego każdy od Ciebie wymaga”. Etap powiatowy konkursu, który odbył się pod patronatem Starostwa powiatowego w Sokołowie Podlaskim i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, zakończono uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów. I miejsce w kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej zdobył nasz uczeń Piotr Jarząbek pod opieką Pani Urszuli Sarneckiej, nauczyciela plastyki. Gratulujemy !

Spotkanie integracyjne w kręgielni

18 czerwca 2015 roku, uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Urszuli Sarneckiej i Pani Agnieszki Sobiczewskiej uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Gimnazjum Nr 2, działającymi w szkolnym kole „Caritas”. Spotkaliśmy się wszyscy w kręgielni wspólnie spędzając czas na zabawie i grze w kręgle. Rywalizacja, wspólna zabawa i poczęstunek dały uczniom wiele radości. Obie szkoły zadeklarowały dalszą współpracę. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przekazali podarunek dla Dyrekcji Gimnazjum w ramach podziękowań – własnoręcznie namalowany obrazek z wizerunkiem Aniołów.

Dzień Otwarty – 9 czerwca 2015

Dnia 9 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim odbył się Dzień Otwarty..
Zainteresowani rodzice, opiekunowie, nauczyciele i przedstawiciele placówek mieli okazję o w tym dniu zapoznać się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na wszystkich etapach rozwoju (wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa oraz przysposabiająca do pracy), obejrzeć bazę dydaktyczną i terapeutyczną, zasięgnąć porady specjalistów: logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty SI, rehabilitanta, dogoterapeuty. Otwarte zostały także wszystkie klasopracownie, takie jak: Sala Montessori, Sala doświadczania świata, Sala integracji sensorycznej oraz pracownie: przyrodnicza, gastronomiczna, plastyczna, biofeedback, terapii ręki, a także gabinet rehabilitanta, pedagoga i logopedy.W tym dniu były prowadzone zajęcia metodą M.Montesorii, W.Sherborne, W.Knillów, zajęcia dogoterapii, bajkoterapii, manualne, muzyczno – taneczne. Można było również przeprowadzić rozmowę i uzyskać informację na temat metod i form pracy surdopedagoga, tyflopedagoga , nauczycieli zajęć rewalidacyjnych oraz opiekuna praktycznej nauki zawodu. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających szkołę były gry i zabawy sportowe, stanowisko paintball, narty, klocki yenga, stanowisko kosmetyczne i stoisko z gazetką szkolną Żaczek. Wśród najmłodszych dzieci dużym zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek oraz wata cukrowa. Rodzice przygotowali loterię fantową oraz stoisko z grillem i ciastem.

Katecheza specjalna

26 maja, w środę, gościliśmy po raz kolejny kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego z Drohiczyna wraz z ich opiekunem, a jednocześnie Dyrektorem Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego ks. dr Krzysztofem Mielnickim. Uczestniczyli oni w lekcji pokazowej z religii w ramach katechezy specjalnej prowadzonej przez katechetkę p. Grażynę Jarosz. Przy okazji wizyty goście zapoznali się ze specyfiką pracy w naszej placówce i z jej wyposażeniem. Było to cenne doświadczenie, które przydać się może w przyszłej pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

XVIII PMFA Szkolnictwa Specjalnego Sokołów Podlaski

Przegląd Małych Form Artystycznych organizowany jest przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Ta cykliczna impreza, jak zwykle, była doskonałą okazją do spotkania uczniów, wychowanków i nauczycieli szkolnictwa specjalnego z terenu województwa mazowieckiego i spoza jego granic. Gościliśmy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej z Siedlec, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Łosic, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ze Stoku Lackiego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Węgrowa, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Dęblina, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 z Garwolina, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Zuzeli, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z Trzcianki. Gościliśmy także uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Wirowie. Stałymi gośćmi Przeglądu są maluchy z miejskich przedszkoli. Po raz pierwszy gościliśmy uczniów i nauczycieli z Zespołu Oświatowego w Bielanach.Podczas Przeglądu zorganizowany został punkt informacyjno – promocyjny i prezentacja produktów wysokiej jakości, w tym posiadający znak „Poznaj Dobrą Żywność” Programu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pozostałym sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Sokołowie Podlaskim, Firmie NatiCom, Hurtowni Papirus Zenon Zielonka oraz Powiatowej Komendzie Policji.