Zlot Młodzieży w Serpelicach

Serpelickie spotkanie dla młodzieży przebiegło pod hasłem ,,Idźcie i głoście”. W czwartek, 14 września 2017r. ok 1400 młodych ludzi z diecezji drohiczyńskiej przybyło na Kalwarię Podlaską.
Poszczególne grupy wchodziły na szczyt Kalwarii Podlaskiej odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia. Odbył się również koncert zespołu Full Power Spirit oraz zostały wygłoszone świadectwa zaproszonych gości.
Głównym punktem spotkania była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Pikusa podczas, której zostały poświęcone krzyże przywiezione przez młodzież. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup złożyli je na górze krzyży. Na zakończenie spotkania młodzież wychodząc przez Bramę Krzyż otrzymała symboliczne znaki spotkania.