PMFA 2024

W czwartek, 25 kwietnia 2024r. w Sokołowskim Ośrodku Kultury odbył się XXIII Przegląd Małych Form Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego. Wzięło w nim udział 8 ośrodków: z Garwolina, Ignacowa, Łosic, Przyłęku, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa i Zuzeli. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja środowisk szkolnictwa specjalnego, wymiana doświadczeń w zakresie działalności artystycznej oraz prezentacja dorobku artystycznego placówek.Na widowni, ucząc się zachowania w roli widza, bawiły się dzieci z miejscowych przedszkoli i klas I – III Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Salezjańskich. Wszyscy artyści biorący udział w przeglądzie otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.

Międzynarodowy Dzień Ziemi

22 kwietnia jest Międzynarodowym Dniem Ziemi a jego obchody stały się już tradycją naszej szkoły. Co roku przypominamy sobie o naszej potrzebującej pomocy planecie i manifestujemy naszą troskę i dbałość o nią. Celem tego wydarzenia jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Uczniowie naszej szkoły spędzili ten dzień uczestnicząc w zajęciach terenowych, grach i zabawach ekologicznych z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Ten szczególny dzień był też okazją do wzbogacenia flory naszego ogrodu sensorycznego poprzez posadzenie drzewek przez reprezentantów poszczególnych klas. My – Przyjaciele Planety składamy podziękowania „Nadleśnictwu Sokołów Podlaski” za przekazanie sadzonek w ramach akcji „Sadzimy”. Będziemy o nie dbać , by rosły razem z nami…..

Regionalny Przegląd Piosenki w Łosicach

W dniu 18.04.2024. uczennice: Klaudia Ciosek, Aleksandra Grzymała,  Kamila Kazimierczuk i  Dominika Stokowska pod opieką nauczycieli p. Grzegorz Nowotniaka i p. Doroty Prokopczuk wzięły udział w XXI Regionalnym Przeglądzie Piosenki. Organizatorami Przeglądu były placówki: Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Łosicach i  Łosicki Dom Kultury. Celem imprezy była integracja środowisk twórczych dzieci i młodzieży o różnych sprawnościach, prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów szkół i placówek specjalnych, wyzwalanie inicjatyw artystycznych  w środowisku osób niepełnosprawnych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu. Udział w Przeglądzie był dla naszych uczennic cennym doświadczeniem i dał im wiele satysfakcji i radości. Jesteśmy dumni z naszych artystek życząc im odwagi i dalszych okazji do rozwijania swoich talentów.

Nasz udział w Akcji Żonkile

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Włączyliśmy się do tej akcji.

Podsumowanie konkursu diecezjalnego.

” Niepełnosprawność to nie jest brak zdolności, to tylko inny sposób bycia utalentowanym.”
W naszej szkole 11 kwietnia odbyła się uroczysta gala finałowa Diecezjalnego Konkursu dla uczniów szkół specjalnych pt. „Maryja jest mamą Pana Jezusa i naszą”
Wpłynęło 105 prac ze wszystkich kategorii. Uczestnicy nadesłali prace z 9 Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych: diecezji drohiczyńskiej i siedleckiej . Gospodarzem spotkania była Pani Dyrektor Beata Biernat oraz ks. dr kan. Krzysztof Mielnicki – Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.
W wydarzeniu wzięli udział bp Tadeusz Pikus, Starosta Powiatu Sokołowskiego Pani Elżbieta Sadowska, Pani Joanna Malinowska reprezentująca Senatora RP Waldemara Kraskę i Ksiądz Tadeusz Niewęgłowski. Przed wręczeniem dyplomów i nagród nasi uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny tematycznie związany z tematem konkursu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i Waszą obecność, po raz kolejny zachwyciliście nas Swoją wrażliwością i talentem.

Wielkanoc szkolna

Całą społecznością szkolną – z Uczniami, Rodzicami, Nauczycielami, Pracownikami szkoły i zaproszonymi Gośćmi – Księdzem z Naszej Parafii i Panią Starostą, uczestniczyliśmy w przygotowanej uroczystości z okazji Świąt Wielkanocnych. Życzymy pięknej, wiosennej pogody oraz radości płynącej ze spotkań przy świątecznym stole – Alleluja!