Powiatowy Informator Prawny 2020

W „Menu„, po lewej stronie, umieszczony został odnośnik „POWIATOWY INFORMATOR PRAWNY” do przykładowych Poradników Prawnych, które zamieszczono w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Nieodpłatne Poradnictwo Prawne w formie Powiatowego Informatora Prawnego 2020 to sokołowski projekt, który skierowany jest do wszystkich. Po zapoznaniu się z ulotką, można przejść do interesującej nas tematyki z zakresu prawa w jego różnych obszarach ( prawo rodzinne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych).

Przetwarzanie danych osobowych…

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z panującą pandemią koronowirusa

W związku z realizacją postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół
Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
reprezentowany przez dyrektora, ul. Piłsudskiego 4, 08-300 Sokołów Podlaski.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.rodo@naticom.pl
3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) RODO. Dane osób odwiedzających będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO w zw. z art. 9 ust. 1 lit. g) i i) RODO.Celem przetwarzania jest ochrona życia i zdrowia uczniów
oraz pracowników Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, a także podjęcie czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.

4. Administrator może przekazać dane osobowe innym podmiotom lub instytucjom. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być w szczególności służby inspekcji sanitarnej.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przechowywane nie dłużej niż przez czas trwania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. W zakresie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa w placówce. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości wstępu do placówki.
9. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

Rozpoczynamy nowy rok szkolny

Mszą Świętą dla chętnych o godzinie 8.00, w kościele Ks. Bosco, odbędzie się inauguracja nowego roku szkolnego i katechetycznego 2020/2021.

Do szkoły zapraszamy Rodziców i Dzieci na godzinę 9.00. – w klasach odbędą się spotkania z wychowawcami, którzy zapoznają Rodziców z nowymi wytycznymi, zaleceniami i procedurami, które będą obowiązywać od 1 września 2020r. Prosimy o obowiązkowe i punktualne przybycie.

Żegnamy naszą wychowankę.

Kamila Sitko, nasza uczestniczka zajęć rewalidacyjnych w grupie, w niedzielę 23 sierpnia 2020r. odeszła do Boga przeżywszy zaledwie 10 lat, o czym z głębokim żalem zawiadamiamy. Wyprowadzenie zmarłej odbędzie się jutro – 27 sierpnia 2020r., o godzinie 15.00 z kaplicy Stolarczyk do kościoła Ks. Bosco, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta.

Wyrazy współczucia składamy Rodzicom, Rodzeństwu, Dziadkom, bliższej i dalszej Rodzinie i wszystkim znajomym i przyjaciołom Kamili.

Kamilko spoczywaj w pokoju, Pan Bóg przeniósł Cię do Swojej Grupy – Grupy Aniołów.

Pożegnanie Ani…

Niemierka Anna, nasza tegoroczna Absolwentka, nagle i niespodziewanie odeszła od nas…Aniu, zdałaś przed komisją egzamin kwalifikacyjny w zawodzie… zdałaś też Egzamin ze swojego krótkiego Życia przed Samym Bogiem, bo byłaś bardzo Dobrym Człowiekiem – prawie Aniołem… pewnie dlatego Bóg zabrał Cię tak szybko do Siebie. Będziemy o Tobie Aniu Pamiętać…Spoczywaj w pokoju… Składamy Wyrazy Współczucia Rodzicom, Rodzeństwu, Dziadkom Ani oraz wszystkim Jej Bliskim, którzy pogrążeni są w smutku i
żałobie. Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej rozpocznie się modlitwą różańcową dnia 23 lipca 2020r. (w czwartek) o
godz. 10.30 w Kościele w Jabłonnie Lackiej. Msza Św. odbędzie się o godzinie 11.00.

Nasza Ania

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

W piątek, 26 czerwca 2020r. na Uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020, podczas wręczania świadectw i nagród uczniom opuszczającym po wielu latach mury naszej szkoły, gościliśmy Pierwszą Damę RP Agatę Kornhauser -Dudę.
Małżonka Prezydenta RP osobiście przekazała życzenia dla absolwentów: „Opuszczacie mury szkoły, w której spędziliście często wiele lat, w której uczyliście się i zdobywaliście umiejętności, ale mogliście też rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Życzę Wam, żeby zdobyta wiedza i nawiązane w szkole przyjaźnie zostały z Wami na całe życie”.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego umilił występ naszych uczennic. W piątkowym wydarzeniu uczestniczyli także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Waldemar Kraska, Starosta Powiatu Sokołowskiego, Elżbieta Sadowska i I Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Dorota Skrzypek.
Autor zdjęć: Grzegorz Jakubowski/KPRP

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji, naszym absolwentom wszelkiej pomyślności w nowym etapie swojego życia, pamiętajcie o nas. Zapraszamy wszystkich 1 września.


Relację z wizyty I Damy RP w naszej szkole można zobaczyć na stronie: „www.prezydent.pl” w zakładce – Pierwsza Dama.
Poniżej zamieszczamy link:
(https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,758,zakonczenie-roku-szkolnego-w-zespole-szkol-specjalnych-w-sokolowie-podlaskim.html)

Odbiór świadectw – 26 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim zaprasza po odbiór świadectw Uczniów i ich  Rodziców ( Prawnych Opiekunów ) w piątek – 26 czerwca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 do  kancelarii szkoły.

Przy odbiorze prosimy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, chroniąc usta i nos maseczką ochronną, zachowując bezpieczną odległość. Po odbiór świadectw można będzie zgłosić się również w późniejszym terminie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru i godziny.

Przy ustalaniu tych zasad Dyrektor Zespołu kierował się aktualnie obowiązującymi przepisami (Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

We wtorek, 23 czerwca 2020r. ,odbędzie się egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Kucharz (512001) – kwalifikacja TG-07. Uczniów klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 9.00. Egzamin pisemny w formie papierowej rozpocznie się o godzinie 10.00.

Egzamin praktyczny w zawodzie Kucharz (512001)- dla kwalifikacji T-06 oraz TG-07, odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020r. w Małkini o godzinie 8.00. Prosimy o stawienie się w miejscu egzaminu o godzinie 7.30.Na egzamin praktyczny zabieramy ze sobą: książeczkę zdrowia, fartuch, czepek, rękawiczki ochronne i maseczkę chroniącą usta i nos. Powodzenia.

Wsparcie psychologa i pedagoga

Psycholog szkolny Pani Olga Bielarska pełni dyżury na terenie szkoły : w czwartek w godz. 12.00-14.00

Pedagog szkolny Pani Agnieszka Raszuk pełni dyżury na terenie szkoły: we wtorek w godz. 12.30-13.30 oraz w środę w godz. 12.00-13.00.

Dyżur pedagoga na terenie szkoły pełni również dyrektor zespołu Pani Beata Biernat : w czwartek w godz. 9.00-11.00 oraz codziennie po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych.

Egzaminy ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020. Daty i godziny

  • język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
  • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00