Wiosenne inspiracje

X JUBILEUSZOWY INTEGRACYJNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ „Wiosenne Inspiracje”
Dominika, Damian, Kasia, Kinga i Nikola reprezentowali naszą placówkę na Integracyjnym Przeglądzie Twórczości Artystycznej, który odbył się 23 maja 2024r. (czwartek) w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach. Organizatorem X Jubileuszowego Integracyjnego Przeglądu Twórczości Artystycznej „Wiosenne Inspiracje” był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim. Nasi uczniowie zaprezentowali układ taneczny do piosenki pt. „Jesteś super!”. Uczestnicy zaprezentowali różne formy artystyczne w formie piosenki, tańca, przedstawienia teatralnego. Spotkanie miało na celu wyzwalanie inicjatyw wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności twórczych w różnych formach scenicznych, stwarzanie płaszczyzny wymiany i konfrontacji własnych dokonań oraz integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.