Praktyki wspomagane – Biblioteka

Uczniowie Szkoły Przyspasabiającej do Pracy w dniu 20 października wraz z opiekunami Agnieszką Sobiczewską i Przemysławem Mroczkowskim wzięli udział w praktykach wspomaganych w Bibliotece Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim. Celem praktyk jest przygotowanie uczniów do wchodzenia w dorosłe życie, w tym zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania.
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, dzięki takim praktykom mają możliwość poznawania różnych czynności związanych z określonym zawodem.
Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonywania swoich zadań związanych z pracą w bibliotece. Zajęcia tego typu pokazują że mogą rozwijać swój potencjał i swoje mocne strony na otwartym rynku pracy.