Dzień Ziemi

Każdego roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, który często nazywany jest też Międzynarodowym Dniem Ziemi. Celem tego wydarzenia jest promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Uczniowie naszej szkoły spędzili ten dzień uczestnicząc w zajęciach terenowych, grach i zabawach ekologicznych z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Przypomnieliśmy sobie jak ważny jest recykling, obieg wody w przyrodzie i jak długo rozkładają się porzucone odpady.