Kampania 19 dni

Nasi podopieczni biorą aktywny udział w „Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” pod hasłem „STACJA EMPATYCZNI. RAZEM MAMY MOC.” Prowadzone w ramach kampanii działania mają na celu ostrzec i przybliżyć uczniom czym jest przemoc rówieśnicza, jak jej przeciwdziałać i jakie są jej konsekwencje.

Plakat wykonany przez uczniów.