„Wszystkie śmieci są nasze”

Tematem tegorocznej ogólnopolskiej akcji było: „Wszystkie śmieci są nasze!” Działania dydaktyczno-wychowawcze wspomagające selektywną zbiórkę odpadów i poszanowania zasobów środowiska, dzięki którym uczymy dzieci nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi za nasze środowisko są bardzo ważne i pożądane. Dzięki takim akcjom nie będziemy w przyszłości ani zaśmiecać, ani niszczyć środowiska. Taką mamy wszyscy nadzieję.