Już (się) uczymy na nowo

Przywitaliśmy wszystkich obecnych po przerwie wakacyjnej. Pani Dyrektor Beata Biernat zapoznała ze zmianami, które od tego roku nastąpiły. Nowymi uczniami zaopiekowali się wychowawcy. Wszystkim życzymy sukcesów i radości w nowym roku szkolnym 2022/2023, szczególnie Pani Basi Tokarskiej, która troszkę zmieniła charakter pracy. Będzie pracować tak samo dobrze jak dotychczas, tylko mniej, bo jako nauczyciel na zasłużonej emeryturze. Pani Basi podziękowała Dyrekcja, Grono, Dzieci i Rodzice – i Pani Basia podziękowała im wszystkim.