Mikołajkowo w klasach

Mikołajki klasowe przyniosły radość dzieciom pomimo zachowania reżimu sanitarnego. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy, nauczyciele i pomoce, najgrzeczniejsi zostali obdarowani przez „Mikołaja” upominkami.