Kampania 19 dni

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży to cykliczne wydarzenie, w którym bierze udział Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Przez pierwszych 19 dni listopada na całym świecie organizacje i instytucje pracujące z dziećmi, młodzieżą, rodzinami mówią o szacunku, bezpieczeństwie, wolności i prowadzą akcje, których celem jest edukowanie i profilaktyka w zakresie zapobiegania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
W tym roku w naszej szkole zaplanowaliśmy szereg działań profilaktycznych, angażujących uczniów w różnym wieku. Odbędzie się konkurs klasowy na plakat promujący postawę przeciwną agresji i wystawa ze stworzonych prac. Zaplanowano także POMARAŃCZOWY DZIEŃ, kiedy cała społeczność szkolna przybierze ten kolor. Pomarańczowy jest kolorem kampanii, ma ostrzegać przed niebezpieczeństwem i zagrożeniem, zatem działa profilaktycznie. Kolejnym działaniem będzie pokaz online teatru profilaktycznego i dyskusje o wartościach w klasach. Czas kampanii będzie też czasem życzliwości wobec siebie. Uczniowie i nauczyciele będą w sposób szczególny promować zachowania prospołeczne – dobre słowo, pomoc, bezinteresowny uśmiech. Zapraszamy całą społeczność szkolną do tworzenia świata wolnego od przemocy!
Pedagodzy i psycholog szkolna.