Policja w szkole

Jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, i z niej wrócić – radzili policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Sokołowie Podlaskim. 12 października uczestniczyliśmy wraz z wychowankami w spotkaniu na temat zasad obowiązujących na drogach. Nasi Goście w praktyczny sposób przypomnieli uczniom o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym zachowaniu się w oczekiwaniu na autobus szkolny, jak również o ostrożności podczas wsiadania i wysiadania z autobusu. Szczególną uwagę zwrócili na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówili sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia oraz przeszkolenie naszych uczniów.