Nasze „Widoczki”

Co to jest Arteterapia?
Termin arteterapia pochodzi od słów ars, czyli sztuka, oraz therapeuein, czyli leczenie. Istnieje wiele definicji tego terminu. Według tej najbardziej uniwersalnej jest to jednak wykorzystywanie w procesie terapeutycznym różnych form sztuki – muzyki, plastyki, tańca, teatru, rzeźby – przy czym na dalszy plan schodzi tu wartość artystyczna dzieła. Większe znaczenie przypisuje się samemu procesowi tworzenia oraz jego wpływowi na samopoczucie psychiczne i fizyczne osoby, która jest poddawana takiej terapii. Naszych uczniów prace, wykonane pod okiem Pani Katarzyny Zalewskiej trafiły na „ściankę”, ich wartość artystyczna, mimo mniejszego znaczenia w procesie terapeutycznym, jest wyraźnie wielka. Oceńcie to sami.