Diecezjalny konkurs dla uczniów szkół specjalnych

Diecezjalny Konkurs dla uczniów szkół specjalnych „Święta Rodzina wzorem dla mojej rodziny

Cele konkursu:

Ukazanie Świętej Rodziny jako wzoru do naśladowania i przykładu nawiązywania właściwych relacji w rodzinie.
Uświadomienie prawdy, że rodzina jest darem Boga
Pogłębienie prawdy, że wzajemna miłość w rodzinie jest źródłem szczęścia.
Wychowanie do miłości i wdzięczności wobec Boga i rodziców.
Kształtowanie postawy dbałości o rodzinę .
Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności uczniów.
Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości uczniów.
Integracja rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Do pobrania:

regulamin konkursu

harmonogram

załączniki .pdf

załączniki .doc