Zdalne gotowanie

I już są pierwsze efekty „zdalnego nauczania„, nasza młodzież z Branżowej Szkoły I Stopnia w „grupie messenger’owej kucharz ” wykonuje, pod opieką nauczyciela technologii gastronomicznej (zdalnie) i rodziców ( obok w kuchni), potrawy, ćwicząc w ten sposób swoje umiejętności i zdobywając wiedzę i doświadczenie. Efekty przesłali nam „internetowo„. Można ocenić pracę i zaangażowanie…Piątka z plusem (taka zdalna).