Materiały dla umiarkowanie i znacznie niepełnosprawnych

Zeszyty kart pracy dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością – szkoła podstawowa oraz szkoła przysposabiająca do pracy:

część I oraz część II