Msza z okazji 12 rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II – Patrona Szkoły

W dniu 3 kwietnia 2017 roku społeczność Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim wzięła udział we Mszy Świętej z okazji 12 rocznicy śmierci św. Jana Pawła II – patrona naszej szkoły. Po uroczystości  Pani Marta Sosnowska, wicestarosta powiatu sokołowskiego, wraz z Panią Beatą Biernat, dyrektorem zespołu szkół, wspólnie z uczniami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Rodziców złożyły kwiaty pod pomnikiem Wielkiego Polaka. Wszyscy zaśpiewaliśmy ukochaną pieśń św.Jana Pawła II –„Barkę”.