Nowy Samorząd Szkolny

Jak co roku, w październiku, odbyła się w naszej szkole dyskoteka integracyjna połączona z wyborami do Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy bawili się świetnie , co sprzyjało integrowaniu. Ukoronowaniem dyskoteki były wybory, które w głosowaniu bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.
Każdy uczeń oddał swój głos na kartce wyborczej na jednego z kandydatów. Spośród oddanych głosów największą ilość uzyskali i będą pełnić w Samorządzie następujące funkcje:
Olichwierczuk Karolina-przewodnicząca, Majchrzyk Kuba-zastępca przewodniczącej, Przychodzki Kacper, Malinowska Roksana i Niemirka Mateusz – zostali członkami nowowybranego Samorządu Uczniowskiego.

Wybory do samorządu szkolnego.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego połączone z integracyjną dyskoteką.
W środę 30 września w naszej szkole odbyła się integracyjna dyskoteka zorganizowana przez opiekunów SU panią Anetę Nowotniak, panią Janinę Tokarską i panią Wandę Buzuk. W rolę didżeja i konferansjera wcielił się pan Grzegorz Nowotniak. Podczas wspólnej zabawy odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wystartowało 11 kandydatów z klas Gimnazjum, Szkoły Zawodowej i Przysposabiającej do Pracy. Głosowali wszyscy uczniowie szkoły wpisując numer kandydata. Na koniec Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy i ogłosiła wyniki :
Skład Samorządu Uczniowskiego na rok 2015/2016:
Przewodniczący Norbert Sitko kl. I AG
Zastępca Przewodniczącego Roksana Malinowska kl. III BG
Sekretarz Katarzyna Gorczyca kl. III AG
Członkowie: Julita Kabulska kl. II ZA, Anna Niemierka II AG, Dominik Krasnodębski IIID SPDP
Wszystkim Gratulujemy !!!