Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016-17

Inauguracyjną Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Jana Bosko rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2016/17. Po mszy cała społeczność szkolna spotkała się w budynku szkoły. Pani Dyrektor Zespołu przywitała nowych uczniów, kilkanaścioro z nich rozpocznie naukę w naszej szkole, powitała rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Podczas uroczystości obecny był Prezes Zarządu Sokołów S.A. Pan Bogusław Miszczuk, przekazując darowiznę na Stowarzyszenie „Słoneczko”, działające przy Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, prezentem. Stowarzyszenie otrzymało aparaturę do „Terapii Metodą Warnkego”. Terapia ta przyczynia się do poprawy czytania, pisania i mówienia oraz automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. W Polsce i na świecie jest już około 2000 ośrodków, które w/w metodę wykorzystują w swojej pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.