„Bądźmy miłosierni” podsumowanie konkursu

28 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim odbyło się podsumowanie III edycji diecezjalnego konkursu dla szkół i ośrodków specjalnych z diecezji drohiczyńskiej województwa mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego pt. „Bądźmy miłosierni”. Honorowy patronat nad konkursem objął J.E. Ks. Biskup Tadeusz Pikus, Senator RP Waldemar Kraska, Starosta Powiatu Sokołowskiego Leszek Iwaniuk, Mazowiecki i Podlaski Kurator Oświaty, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Parafia Św. Jana Bosko. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. W konkursie wzięło udział 89 uczniów z 10 placówek. Celem konkursu było kształtowanie wśród uczniów postawy miłosierdzia okazywanego drugiemu człowiekowi, uwrażliwienie na troskę o drugiego człowieka oraz integracja rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne. Spośród uczestników, którzy nadesłali prace, wyłoniono 32 laureatów w trzech kategoriach. Szkoła przygotowała dla laureatów krótką część artystyczną, po której wręczono dyplomy za udział, upominki i nagrody.