Spotkanie z policjantem.

W szkole, tradycyjnie jak co roku, zaczynamy rok szkolny od profilaktyki zagrożeń. Na corocznym spotkaniu młodsi i starsi uczniowie powtórzyli sobie wszystko co powinni wiedzieć:

o bezpiecznym korzystaniu z dróg, o niebezpiecznych zachowaniach, o regulaminie szkolnym, obowiązkach ucznia, zagrożeniach płynących z zażywania środków zmieniających świadomość. Zadali wiele pytań policjantom, obejrzeli filmy edukacyjne i porozmawiali o przepisach obowiązujących w ruchu drogowym. Dziękujemy panom policjantom.

Diecezjalne Spotkania Młodzieży Serpelice 2015

Diecezjalne Spotkania Młodzieży – Serpelice 2015

Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus zaprosił młodzież z diecezji drohiczyńskiej na Diecezjalne Spotkania Młodzieży na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach, którego organizatorem jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.
Odbyło się ono w Święto Podwyższenie Krzyża Świętego, w poniedziałek 14 września, a przebiegało pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca…”. Wpisane jest ono w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Do Serpelic zaproszono młodzież wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami. Grupy przywieźli ze sobą krzyże i tablice informacyjne.

Akcja letnia – Orzysz

Wakacje w Orzyszu
Tegoroczne wakacje były dla naszych uczniów niezwykle udane. Dzięki realizowanemu na zlecenie Zarządu Powiatu Sokołowskiego zadaniu publicznemu na organizację wypoczynku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych mogli bezpłatnie wypoczywać w dniach od 7 do 18 lipca w Orzyszu na I turnusie Zgrupowania Obozów „Wehikuł Czasu” Hufca ZHP Sokołów Podlaski im. Janusza Korczaka. Tym razem bazę zgrupowania stanowiło „Obozowisko Orzysz” – baza Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim.
Uczniowie wraz z opiekunami Anetą Nowotniak, Grzegorzem Nowotniak, Martą Mroczkowską i Przemysławem Mroczkowskim zostali zakwaterowani w pięknych dwuosobowych pokojach w Wojskowym Domu Wczasowym. W trakcie 12 dni aktywnego wypoczynku na łonie natury realizowano program „Wehikuł czasu” z okazji 100-lecia Sokołowskiego Harcerstwa.

Organizatorzy Zgrupowania tradycyjnie przygotowali bogaty program, wiele atrakcji zapewnili też żołnierze.
Najważniejsze wydarzenia kolejnych obozowych dni to: świeczkowisko „Nasze Harcowanie” z prezentacją środowisk; ognisko „100 iskier na 100-lecie sokołowskiego harcerstwa” z gawędą hm. Krzysztofa Woźniaka (syna pierwszego powojennego komendanta Hufca w Sokołowie Podlaskim Michała Woźniaka); wycieczki do Bemowa Piskiego na teren Jednostki Wojskowej Nr 2098 ze zwiedzaniem Izby Pamięci i strażnicy Wojskowej Straży Pożarnej (uczestnicy mogli obsługiwać specjalistyczny sprzęt strażacki oraz poznać trenażer „Śnieżnik” – symulator walki: na wielkim ekranie wyświetlany był komputerowy obraz terenu z przeciwnikami, a zwiedzający mieli do dyspozycji przeróżne rodzaje broni, wyglądem i wagą nieodbiegającą od oryginału); spływ kajakowy malowniczym szlakiem Michała Kajki; Festiwal Kultury Obozowej; niedzielna Msza św. w kościele Orzyszu (po odśpiewaniu przez harcerzy Modlitwy harcerskiej zgromadzeni zaczęli bić brawo); pokazy treningowe nurków Wojsk Lądowych; Spartakiada Sportowa; zajęcia na Strzelnicy Sportowej prowadzonej przez dh. Sławomira Szadorskiego, szkolenie p. poż. wraz z symulacją pożaru namiotu i ewakuacją obozu; ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nie zabrakło też gier terenowych i podchodów, plażowania i kąpieli w jeziorze Orzysz, różnorodnych zajęć programowych, a także udziału w atrakcjach przygotowanych przez MOSiR w Orzyszu w ramach czterodniowego przedsięwzięcia „Wiatr, Woda i Przygoda” (m.in. zabawy animacyjne, konkurs na najładniejszą budowlę z piasku, zabawy na wodnym placu zabaw, festyn rekreacyjny, koncert szantowy, watra turystyczna). Jeśli dodamy do tego niezapomnianą harcerską atmosferę, duży zadrzewiony obszar, piękną i bezpieczną miejską plażę tuż obok obozowiska i bardzo dobre warunki pobytu, to nie dziwi, że wielu obozowiczów chciało zostać na drugi turnus.
Organizatorka obozu, komendantka Hufca Sokołów Podlaski hm. Bożenna Hardej obdarowała wszystkich jubileuszowymi prezentami: koszulkami i przypinkami z logo 100-lecia sokołowskiego harcerstwa. Na apelu końcowym wręczyła nagrody naszym uczniom, za zajęcie I miejsca w Festiwalu Kultury Obozowej oraz za uczestnictwo w licznych konkursach.

 

Nowy Rok Szkolny – 2015/2016

  • Już wakacje się skończyły… znów „Dzień Dobry Szkoło” 🙂

We wtorek, 1 września 2015r. rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2015/2016.

O godzinie 8.00 odbędzie się Msza Święta w Kościele Salezjańskim – Parafia Św. Jana Bosko, po mszy o godzinie 9.00 zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego w świetlicy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim.

„W zgodzie z naturą” Program Edukacji Ekologicznej w szkołach Powiatu Sokołowskiego.

W minionym roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do projektu „W zgodzie z naturą”!

Celem głównym projektu było kształtowanie postawy proekologicznej przez dokonywanie zmian w aktywności poznawczej, emocjonalnej i praktycznej ucznia. Stosowanie w praktyce codziennego życia zasad ochrony środowiska.
Zajęcia w ramach Programu Edukacji Ekologicznej odbywały się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II we wszystkich typach szkół – podstawowej, gimnazjum, zawodowej i przysposabiającej do pracy. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych wzbogaconych o bogatą paletę pomocy dydaktycznych podnoszących efektywność prowadzonych działań. Zajęcia teoretyczne poparte były przez szereg działań praktycznych związanych z zanieczyszczeniem środowiska, recyklingiem na terenie placówki. Odbyły się  zajęcia warsztatowe, zajęcia terenowe, wycieczki edukacyjne. Cześć zadań w ramach projektu realizowano we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, a także Nadleśnictwem Sokołów w Sokołowie Podlaskim. Koordynatorem programu była Pani Anna Pietrzykowska,  nauczyciel przyrody, biologii oraz inni nauczyciele – funkcjonowania w środowisku, przysposobienia do pracy, którzy zaangażowani byli i wspierali realizację projektu. Projekt wspomagany był również  przez pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

„Bezpieczeństwo i rozwaga…” Ogólnopolski konkurs plastyczny

We wtorek, 23 czerwca 2015 roku, odbyło się podsumowanie XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ” Bezpieczeństwo i rozwaga – tego każdy od Ciebie wymaga”. Etap powiatowy konkursu, który odbył się pod patronatem Starostwa powiatowego w Sokołowie Podlaskim i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, zakończono uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów. I miejsce w kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej zdobył nasz uczeń Piotr Jarząbek pod opieką Pani Urszuli Sarneckiej, nauczyciela plastyki. Gratulujemy !

Spotkanie integracyjne w kręgielni

18 czerwca 2015 roku, uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Urszuli Sarneckiej i Pani Agnieszki Sobiczewskiej uczestniczyli w spotkaniu z uczniami Gimnazjum Nr 2, działającymi w szkolnym kole „Caritas”. Spotkaliśmy się wszyscy w kręgielni wspólnie spędzając czas na zabawie i grze w kręgle. Rywalizacja, wspólna zabawa i poczęstunek dały uczniom wiele radości. Obie szkoły zadeklarowały dalszą współpracę. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przekazali podarunek dla Dyrekcji Gimnazjum w ramach podziękowań – własnoręcznie namalowany obrazek z wizerunkiem Aniołów.

Dzień Otwarty – 9 czerwca 2015

Dnia 9 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim odbył się Dzień Otwarty..
Zainteresowani rodzice, opiekunowie, nauczyciele i przedstawiciele placówek mieli okazję o w tym dniu zapoznać się z ofertą edukacyjno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na wszystkich etapach rozwoju (wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa oraz przysposabiająca do pracy), obejrzeć bazę dydaktyczną i terapeutyczną, zasięgnąć porady specjalistów: logopedy, psychologa, pedagoga, terapeuty SI, rehabilitanta, dogoterapeuty. Otwarte zostały także wszystkie klasopracownie, takie jak: Sala Montessori, Sala doświadczania świata, Sala integracji sensorycznej oraz pracownie: przyrodnicza, gastronomiczna, plastyczna, biofeedback, terapii ręki, a także gabinet rehabilitanta, pedagoga i logopedy.W tym dniu były prowadzone zajęcia metodą M.Montesorii, W.Sherborne, W.Knillów, zajęcia dogoterapii, bajkoterapii, manualne, muzyczno – taneczne. Można było również przeprowadzić rozmowę i uzyskać informację na temat metod i form pracy surdopedagoga, tyflopedagoga , nauczycieli zajęć rewalidacyjnych oraz opiekuna praktycznej nauki zawodu. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających szkołę były gry i zabawy sportowe, stanowisko paintball, narty, klocki yenga, stanowisko kosmetyczne i stoisko z gazetką szkolną Żaczek. Wśród najmłodszych dzieci dużym zainteresowaniem cieszył się dmuchany zamek oraz wata cukrowa. Rodzice przygotowali loterię fantową oraz stoisko z grillem i ciastem.