Andrzejki 2015

W środę, 25 listopada uczniowie bawili się na „Zabawie Andrzejkowej” zorganizowanej i poprowadzonej przez naszych przyjaciół z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Sokołowie Podlaskim. Tańce, konkursy, wróżby andrzejkowe i wreszcie wybór Królowej i Króla Balu to największe atrakcje zorganizowane dla uczestników. Wszyscy wytańczeni, wybawieni i zadowoleni podziękowaliśmy przyjaciołom za wspólną zabawę.

Diecezjalne Spotkania Młodzieży Serpelice 2015

Diecezjalne Spotkania Młodzieży – Serpelice 2015

Biskup drohiczyński Tadeusz Pikus zaprosił młodzież z diecezji drohiczyńskiej na Diecezjalne Spotkania Młodzieży na Kalwarii Podlaskiej w Serpelicach, którego organizatorem jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży przy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.
Odbyło się ono w Święto Podwyższenie Krzyża Świętego, w poniedziałek 14 września, a przebiegało pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca…”. Wpisane jest ono w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Do Serpelic zaproszono młodzież wraz z nauczycielami, księżmi i katechetami. Grupy przywieźli ze sobą krzyże i tablice informacyjne.