Egzaminy gimnazjalne 23-25 kwietnia 2013

 

Od wtorku do czwartku uczniowie III klas gimnazjum przystąpią do egzaminu gimnazjalnego. Jego przebieg wyglądał będzie następująco:

We wtorek, 23 kwietnia, na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie III klas gimnazjum, jako pierwszy o godzinie 9.00 dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na rozwiązanie ich będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Po przerwie, o godzinie 11.00 gimnazjaliści przystąpią do bloku zadań z języka polskiego. Na rozwiązanie ich będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).

W środę, 24 kwietnia, na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie też będą mieli do rozwiązania dwa bloki zadań. W pierwszym o godzinie 9.00, znajdą się zadania z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii. W drugim bloku, o godzinie 11.00, będą zadania z matematyki. Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści dostaną 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego – 90 minut (dyslektycy 135 minut). Pomiędzy blokami będzie przerwa.

W czwartek, 25 kwietnia, egzamin z języka obcego przeprowadzany będzie na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Potrwa on 60 minut (dla dyslektyków 90 minut). Egzamin na poziomie rozszerzonym będzie zdawać tylko część uczniów.