„Ja i Moja Rodzina” – uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród.

W czwartek, 03 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w ramach konkursu „Ja i Moja Rodzina”. Konkurs zorganizował Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie wraz z Zespołem Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim. Ze 116 prac konkursowych, z różnych kategorii, wybrano najlepsze. Przedstawiciele  11 placówek oświatowych z rejonu, które nadesłały prace, zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez organizatorów w obecności zaproszonych gości. Gościliśmy na uroczystym podsumowaniu:  Jego Ekscelencję księdza Biskupa  Antoniego Dydycza – ordynariusza Diecezjii Drohiczyńskiej, księdza  dr Krzysztofa Mielnickiego – dyrektora Wydziału Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie , księdza Stanisława Stachala – proboszcza parafii pod wezwaniem Św. Jana Bosko,  Panią Joannę Kaniuk –  dyrektora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatury w Siedlcach, Panią Martę Sosnowską – Wicestarostę Powiatu Sokołowskiego, Pana Marcina Kublikowskiego– pracownika Biura Senatorskiego przedstawiciela Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Waldemara Kraski, Pana Jana Godlewskiego – członka Zarządu Powiatu Sokołowskiego, wyróżnionych uczestników konkursu wraz z opiekunami i rodzicami, przedstawicieli lokalnych mediów. Uroczystość uświetnił występ uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, który przygotowali i poprowadzili nauczyciele. Organizację i przebieg konkursu nadzorowały Panie katechetki Urszula Krzymowska i Grażyna Jarosz. Część artystyczna przygotowana i  nadzorowana była przez Pana Grzegorza Nowotniaka i Panią Martę Kosieradzką. Zakup nagród sponsorowany był przez życzliwych, zawsze wspierających nasze przedsięwzięcia, sponsorów. Dziękujemy serdecznie wszystkim.

Przekazanie nowoczesnego sprzętu EEG Biofeedback oraz Audiometru.

W czwartek 23 stycznia 2014r.  w Zespole  Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II  w Sokołowie Podlaskim, w obecności władz samorządowych-  Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Andrzeja Minarczuka, Wicestarosty Powiatu Sokołowskiego Pani  Marty Sosnowskiej, Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia Pani Joanny Urbankowskiej, na ręce dyrektor Zespołu Szkół  Pani Beaty Biernat przekazany został sprzęt specjalistyczny do badań i terapii nowoczesnymi metodami. Prezes Sokołów S.A. Pan Bogusław Miszczuk przekazał Urządzenie EEG Biofeedback do stymulacji pracy mózgu dla uczniów i wychowanków naszej szkoły. Prezes polskiej sieci handlowej Topaz Pan Zbigniew Paczóski przekazał Audiometr do badania słuchu niezbędny do  pracy z uczniami z wadami słuchu metodą Johansena. Dodatkowe wyposażenie do sprzętu EEG Biofeedback w postaci pakietów plansz stymulacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi dokupili: Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona działająca przy  Banku Pekao S.A., Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim oraz Pan Jacek Kobyliński – PHU Jacek.

Jesteśmy wdzięczni i doceniamy wspaniałe i dobre serce darczyńców. Sprzęt na pewno przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej szkoły.

22 Finał WOŚP

Mimo niesprzyjającej aury, niedziela 12 stycznia, była okazją dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły, by  po raz kolejny uczestniczyć w  22 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Odpowiedzialni za  udział  naszych uczniów w WOŚP, pani Aneta i Grzegorz Nowotniakowie, zaangażowali tego dnia do współpracy również rodziców. Pani Agata Kabulska i pani Rita Malinowska wycinając czerwone serduszka w Topazie przy ulicy Piłsudskiego, dzielnie wspierały nasze wolontariuszki: Roksanę Malinowską, Julitę Kabulską, Weronikę Telakowską i Katarzynę Gorczycę.

W niespełna dwie godziny zebraliśmy 1400 zł.!!! O godzinie 13.30 puszki dotarły do Sztabu WOŚP, gdzie główną koordynatorką wolontariuszy była nasza koleżanka z pracy pani Marylka Miłkowska.  

Potrzeba pomagania i otwarcie na potrzeby drugiego człowieka,  jak nigdzie indziej są obecne w naszej szkole, stanowiąc istotę naszej pracy. Dlatego też, tak aktywnie włączamy się w kolejne Finały WOŚP, corocznie poszerzając grono zaangażowanych w te piękna ideę zarówno uczniów jak i nauczycieli.